Стандарт на породата

 

FCI-Standart No 270 / 24.01.2000

СИБИРСКО ХЪСКИ

Произход: САЩ

Дата на публикацията на валидния оригинален стандарт: 02.02.1995.

Използване: Впрегатно куче

Класификация на FCI: Група V Шпицове и примитиви, секция І Северни впрегатни кучета, без работни изпитания

 

ОБЩ ВИД:

Сибирското хъски е средно голямо работно куче, бързо и леко, свободно и грациозно в движенията си. Неговото умерено компактно и добре окосмено тяло, изправените уши и рунтавата, като четка опашка подсказват северната му наследственост. Характерната му походка е равна и наглед не изискваща усилие. То изпълнява функцията си във впряг с голяма вещина, носейки леки товари с умерена скорост на големи разстояния. Пропорциите и формата на неговото тяло отразяват основно равновесието между сила, бързина и издръжливост. Мъжките сибирски хъскита са мъжествени, но никога груби; женските са женствени, но без слабост в структурата. В подходяща кондиция със стегната и добре развита мускулатура, сибирското хъски няма излишно тегло.

 

ВАЖНИ ПРОПОРЦИИ:

В профил дължината на тялото от точката на рамото до крайната точка накрупата е малко по-дълга от височината на тялото от земята до върха на холкатаРазстоянието от върха на носа до стопа е равно на разстоянието от стопа до тила

 

ТЕМПЕРАМЕНТ:

Темпераментът, характерен за сибирското хъски е приветлив и благ, но също така жив и дружелюбен. То не показва характерните за кучетата пазачи качества на силно чувство за собственост, нито е прекалено подозрително към непознати и не е агресивно към други кучета. От зрялото куче може да се очаква известна степен на резервираност и достойнство. Неговата интелигентност, послушание и желанието му да общува го правят приятен компаньон и изпълнителен работник.

 

ГЛАВАЧЕРЕПНА ЧАСТ:

Череп: Със средна големина и пропорционален на тялото; леко заоблен отгоре и стесняващ се постепенно от най широката си част към очите.Стоп: Стопът е добре изразен.

 

ЛИЦЕВА ЧАСТ:

Нос: Черен при сивите, жълтеникаво-кафявите или черните кучета; червеникаво-кафяв (с цвят на черен дроб) при медно-червеникавите кучета. Може да бъде с телесен цвят при чисто белите кучета. Розово ивчестия т.нар. снежен нос е приемлив.

Муцуна: Средно дълга и средно широка, стесняваща се постепенно към носа. Върхът й не е нито заострен, нито квадратен. Гърбът на носа е прав от стопа до върха на носа.

Устни: Добре пигментирани и плътно прилягащи.

Зъби: Затварящи се в ножицевидна захапка.Очи: С бадемовидна форма, умерено раздалечени, леко косо поставени. Очите могат да бъдат кафяви или сини на цвят; различните или частично-оцветените (хетероцветните) са приемливи.

Изражение: Проницателно, но приятелско, заинтересувано и дори закачливо

Уши: Средно големи, с триъгълна форма, приближени и високо поставени на главата. Те са плътни, добре окосмени, леко засводени отзад и стабилно изправени с леко заоблени върхове сочещи право на горе.

 

ШИЯ:

Със средна дължина, сводеста и носена гордо изправена, когато кучето е право. При движение в тръс шията е протегната така, че главата се изнася леко напред.

 

ТЯЛО:

Гръб: прав и силен, гръбната линия е хоризонтална от холката до крупата. Гърбът е средно дълъг, нито къс, нито провиснал от прекомерна дължина.Поясница: стегната и суха, по-тясна от гръдния кош и леко повдигната.

Крупа: наклонена по отношение на гръбначния стълб, но никога не е толкова стръмна, че да ограничава оттласкването със задните крайници.

Гръден кош: Дълбок и силен, но не твърде широк. Най-дълбоката му точка е разположена точно зад и на нивото на лактите. Ребрата са добре извити, като се започне от гръбначния стълб, но са леко сплеснати отстрани, за да позволяват свобода на движенията.

 

ОПАШКА:

Добре окосмена опашката, по форма като лисичата, е поставена точно под нивото на гръбната линия и обикновено се носи над гърба в елегантна сърповидна извивка, когато вниманието на кучето е заангажирано. Когато се носи вдигната нагоре, опашката не се завива от едната или другата страна на тялото и не трябва да ляга върху гърба. Отпусната опашка е нормална, когато кучето почива. Косъмът на опашката е средно дълъг и с почти еднаква дължина навсякъде (на върха, отстрани и в основата), създавайки впечатлението за кръгла четка.

КРАЙНИЦИ:

ПРЕДНИ КРАКА: Погледнати отпред, когато кучето стои, краката са умерено раздалечени, успоредни и прави. Костите са здрави, но не тежки. Дължината на краката от лакътя до земята е малко по-голяма от разстоянието от лакътя до върха на холката. Петите пръсти на предните крака могат да бъдат отстранени.

Рамена: Лопатките са добре полегнали назад. Раменната кост е с лек наклон назад от горната част на рамото до лакътя и никога не е перпендикулярна на земята. Мускулите и сухожилията придържащи рамото към гръдния кош са здрави и добре развити.

Лакти: прибрани са към тялото и не са извити навътре или навън.Става на китката: здрава, но гъвкава.

Китки: Гледано отстрани китките са леко наклонени.ЗАДНИ КРАКА: В стойка и погледнати отзад задните крака са умерено раздалечени и успоредни. Петите пръсти, ако има такива трябва да се отстраняватБедра: добре замускулени и силни.

Колена: добре заъглени

Скакателни стави: добре изразени и поставени ниско

 

СТЪПАЛА:

Овални по форма, но не дълги. Лапите са със средна големина, компактни и добре окосмени между пръстите и възглавничките. Възглавничките са твърди и удебелени. Лапите не са обърнати нито навън, нито навътре, когато кучето е в естествена стойка

 

ПОХОДКА/ДВИЖЕНИЕ:

Характерната за сибирското хъски походка е плавна и на вид не изискваща усилие. То е бързо и леко, и когато е в изложбения ринг трябва да се води на отпуснат повод в умерено бърз тръс, демонстрирайки добро изнасяне на предните крайници и добро оттласкване със задните крайници. При поглед отпред, докато се движи в ход сибирското хъски не образува следа в единична линия, но когато скоростта се увеличава, краката постепенно се накланят навътре, докато следите от стъпките не образуват следа в единична линия под надлъжната ос на тялото. Когото следите се съберат, предните и задните крака се изнасят напред, като нито лактите, нито колената се извиват навътре или навън. Всеки заден крак стъпва в следата на предния от същата страна. Докато кучето се движи линията на гърба остава непроменена и равна.

 

КОСМЕНА ПОКРИВКА:

КОСЪМ: Космената покривка на сибирското хъски е двойна, средно дълга, създаваща впечатление за добра окосменост, но никога не е толкова дълга, че да скрива ясно очертаните линии на кучето. Подкосъмът е мек и гъст и с достатъчна дължина, за да подържа покривния косъм. Защитния покривен косъм е прав и някак гладко лежащ, никога груб или стърчащ от тялото. Трябва да се отбележи, че отсъствието на подкосъма по време смяната на козината е нормално. Позволено е подстригване на мустаците, козината между пръстите около стъпалата, за да се придаде поддържан вид. Подстригване на козината (триминг) на всяка друга част от кучето не е за пренебрегване и трябва строго да се наказва.

ЦВЯТ: Всички цветове от черно до чисто бяло са позволени. Широко разпространено е разнообразието от маски (петна) на главата, включващо много поразителни шарки, които не срещат при други породи.

 

РАЗМЕР И ТЕГЛО:

Височина при холката:мъжки: от 21 до 23,5 инча (53,5 - 60 cm)женски: от 20 до 22 инча (50,5 - 56 cm) Тегло:мъжки: от 45 до 60 фунта (20,5 - 28 kg)женски: от 35 до 50 фунта (15,5 - 23 kg)Теглото е пропорционално на височината. Размерите посочени по-горе представляват крайните граници на височината и теглото, без да има никакви предпочитания за която и да е крайност.

 

ОБОБЩЕНИЕ:

Най-важните породни характеристики на сибирското хъски са средната големина, умерено развита костна система, добре балансирани пропорции, лекота и свобода на движенията, подходяща космена покривка, приятни глава и уши, коректна опашка и добър характер. Всяка проява на излишък в костната система и теглото, скована и тромава походка, или дълга, рунтава космена покривка трябва да се наказват. Сибирското хъски никога не изглежда тежко или грубо, така че да напомня тежкотоварно животно, нито пък е леко и крехко, така че да напомня спринтиращи животни. И двата пола при сибирското хъски създават впечатлението, че са способни на голяма издръжливост. В добавка към изброените вече недостатъци - явните структурни недостатъци, общи за всички породи са нежелателни, както при сибирското хъски, така и при която и да е друга порода, макар и да не са специално споменати тук.

НЕДОСТАТЪЦИ:Всяко отклонение от предшестващото описание трябва да се счита за недостатък, като сериозността с която ще се разглежда даден недостатък е точно пропорционална на степента на недостатъка.

Череп: Груба или тежка глава; глава с прекалено фини очертания.

Стоп: Не достатъчно изразен стоп

Муцуна: Прекалено тясна или прекалено груба муцуна; прекалено къса или прекалено дълга.

Зъби: Всяка захапка различна от ножицевидната.

Очи: Поставени прекалено косо или поставени твърде близко едно до друго.

Уши: Твърде големи по отношение на главата; прекалено широко поставени; не добре изправени.

Шия: Прекалено къса и дебела; прекалено дълга шия.

Гръб: Слаб или провиснал гръб; шаранов гръб; наклонена гръбна линия.

Гръден кош: Твърде широк; бъчвообразни ребра; прекалено плоски или слаби ребра.

Опашка: Легнала или плътно навита опашка; много пухкава опашка;опашка, поставена много ниско или много високо.

Рамена: Изправени рамена; хлабави рамена.

Предни крайници: Слаби китки; прекалено тежки кости; прекалено тесен или прекалено широк фронт; обърнати навън лакти.

Задни крайници: Прави колена; Х-образна постановка; твърде тясна или твърде широка постановка на крайниците погледнати отзад.

Стъпала: Меки или разпуснати пръсти; твърде големи и груби лапи; малки и фини лапи; обърнати навътре или навън.

Походка: Скъсена, подскачаща или насечена походка; тромава или клатушкаща се походка; кръстосана походка; раван.

Космена покривка: Дълга, груба или рунтава космена покривка; твърде груба или твърде копринена структура на косъма; подстригване, освен разрешеното по-горе.

 

ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ:

Агресивни или много страхливиМъжки кучета над 23,5 инча (60 cm) и женски над 22 инча (56 cm).Всяко куче ясно показващо физически или поведенчески отклонения ще бъде дисквалифицирано.

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Мъжките животни трябва да имат два сравнително нормални тестиса, напълно спуснати в скротума. 

  • Twitter Classic
  • Facebook Classic
  • Google Classic

Most of the photos on this website are property of Sindarin Siberian husky kennel and it's not allowed to copy them without owner's permision. All the contains of this website are protected with authorship's laws. It's not allowed to copy anything without author's permission.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now